divendres, 13 de novembre de 2015

el full del SAC: On serem?

On serem?

Tot seguit farem un petit relat d’una altra estafa que s’està duent a terme en contra del nostre col·lectiu, els empleats públics de la Generalitat de Catalunya, que, com ja sabeu, som els culpables de tots els mals de la nostra societat i, per tant, hem de pagar pels nostres pecats.

Recapitulem: com és ben conegut la Generalitat de Catalunya s’ha estat malvenent el patrimoni a diverses empreses especialitzades, com per exemple Axa Real Estate, una empresa del Grup Axa. Aquesta venda de patrimoni ha provocat que la Generalitat sigui la llogatera d’uns centres dels quals, fins fa poc, n’era la propietària; el problema és que aquest lloguer s’acabarà tard o d’hora, atès que els nous propietaris volen donar un altre ús a aquests immobles. Així doncs, uns quants companys i companyes (entre 2.000 i 3.000) s’hauran de reubicar. D’aquí va sorgir la “gran idea” de la “ciutat dels funcionaris”, però on es pot ubicar aquesta “ciutat”? Al centre de Barcelona i així afavorir els treballadors que viuen a altres municipis i es desplacen amb “l’eficient i puntual” transport públic? Òbviament no. Ès millor anar a l’extraradi, a la Zona Franca, encara que no hi hagi el transport públic necessari per a assegurar l’arribada dels treballadors... ja s’espavilaran, deurien pensar els mateixos que aniran en cotxe oficial. En resum, els funcionaris que tinguin aquesta “sort” trigaran, de mitjana, mitja hora més a arribar al centre de treball situat a la “ciutat dels funcionaris”, i el temps són diners; així doncs, una retallada més.Però no ens desviem del relat. Al mes de maig, de forma discrecional, l’empresa Fira 2000, empresa participada per la Generalitat que tenia com a president el Sr. Salvador Estapé (DG de Patrimoni), va vendre un solar situat al voltant del passeig de la Zona Franca a l’empresa Zumarán inversiones (potser aquest nom no us diu res, però si us diem que aquesta empresa pertany al Grup Axa la cosa comença a lligar, no?).

Un mes més tard, al juny, el DG de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’expedient de contractació pel sistema de concurs públic per a l’arrendament d’un immoble en construcció o en projecte, amb una durada de vint anys. Vosaltres pensareu, de forma ingènua, que el millor era obrir el concurs a tota la ciutat de Barcelona per a tenir més licitadors, no és així? ERROR! L’immoble havia d’estar situat al voltant del passeig de la Zona Franca i tenir unes característiques molt similars al que Fira 2000 va vendre, un mes abans, a Zumarán Inversiones.

Per a acabar-ho d’adobar, amics i amigues, per la RESOLUCIÓ ECO/1840/2015, de 4 d'agost, s’adjudicava aquest suculent i prolífic negoci a l’empresa Zumarán Inversiones, l’única empresa, és clar, que es va poder presentar perquè era l’única que complia els requisits!!!!

Així doncs, a la vista de totes aquestes irregularitats, exigim al Govern de Catalunya que anul·li tots els expedients, actuacions i grups de treball relacionats amb aquesta estafa. A més, exigim que, en el futur, si s’ha de reubicar centres de treball, es tingui en compte les necessitats dels funcionaris i funcionàries que hi treballen; ja ens han exprimit prou per a què, a sobre, haguem de pagar els tripijocs d’uns quants.

Salut!

PS: com a curiositat us direm que el lloc de DG de Patrimoni està vacant des de setembre. Entenem que l’empresa privada paga més i millor.

dimecres, 9 de setembre de 2015

11 DE SETEMBRE


Un any més arriba un altre 11 de setembre, festa nacional de Catalunya, que ens obliga a rememorar tot allò que ens va ser arrabassat fa més de 300 anys. 

Per això, més que un aire festiu, l'11S ha tingut un caire de record als qui van defensar la nostra terra, però, alhora, ha estat un clam reivindicatiu per exigir el que ens pertany i alliberar-nos de la injustícia que patim.

Els últims anys, al record i la reivindicació hi hem afegit la il.lusió de veure molt a prop el dia que l'11S serà la "Festa Major de Catalunya".

Enguany omplirem la Meridiana per dir SÍ a la democràcia, al món, a la sostenibilitat, a la innovació, a la justícia social, a la diversitat, a la igualtat, a la solidaritat, a la cultura i a l'educació, i a l'equilibri territorial.

Tot això ho volem per crear un nou país en què el SAC continuarà defensant els interessos econòmics dels treballadors i lluitarà per la igualtat i la justícia social.

Bona diada!

dimarts, 8 de setembre de 2015

Cursos 2015

EL SAC us ofereix cursos de preparació per a les oposicions  de Promoció interna per a l’accés al cos d’administratius


Destinataris:
-        Personal funcionari del cos d’auxiliar administratiu de l’administració general de la Generalitat      de Catalunya (C2) amb la titulació requerida per a l’accés al cos administratiu (C1)   de  
     l’administració general de la Generalitat de  Catalunya.

DADES DEL CURS:
-      Lloc: c/ Girona, 53  BCN
-      Dia: dijous
-      Horari: de 16 a 19,30h
-      Inici:  1 d’octubre
-      Duració: Fins la 1a. prova del procés selectiu


Interessats/des envieu-nos un correu a: sindicatsac@gmail.com

divendres, 22 de maig de 2015

Eleccions Personal Laboral 2015 del Departament de la Presidència

Ahir es van celebrar eleccions del Personal Laboral al Departament de la Presidència, en las que hem aconseguit 4 delegats: 3 delegats del Col.legi de Tècnics i 1 delegat del Col.legi d'Especialistes.

Us agraïm el vostre suport i no dubteu en demanar els nostres serveis. 

Continuem lluitant pels nostres drets.


Sindicat de l'Administració de Catalunya (SAC)

diumenge, 17 de maig de 2015

VOTA SAC !! Eleccions Sindicals 2015 del Personal Laboral Departament de la Presidència

SEMPRE NECESSARIS, ARA ESSENCIALS EN LA LLUITA PER LA RECUPERACIÓ

dijous 21 de maig de 2015, VOTA‘NS       VOTA SAC !!

La NEGOCIACIÓ i la LLUITA per la RECUPERACIÓ dels  NOSTRES DRETS 
De nou arriba el moment de participar en aquest procés d’eleccions sindicals al qual estàs convocat. Potser et planteges si val la pena implicar-s’hi, ja que ningú dóna resposta als  teus problemes; la pèrdua de drets i de sou t’ha creat desconfiança i alhora recel respecte a aquells que et representaven, arran de l’empitjorament d’aquests darrers anys. Però ara és el teu moment per decidir amb el teu vot en qui dipositaràs la confiança.

Volem que coneguis la nostra implicació en la defensa dels nostres drets laborals com a sindicat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Al SAC no gaudim dels  avantatges de ser un sindicat majoritari, però sí que gaudim d’autonomia i proximitat de negociació i d’acció reivindicativa sense dependre de partits ni oligarquies sindicals.


Aquesta plataforma de representació respon a les inquietuds dels companys i companyes  del departament. Fent-nos ressò de les seves veus, afrontarem les problemàtiques que els  afectin en el seu conjunt. La voluntat de diàleg i negociació, la informació i consulta als  treballadors i treballadores en tots els temes formen part dels objectius d’aquesta plataforma.


Sabem que el que tenim no és definitiu. Tots ens hem d’esforçar per mantenir-ho. El teu vot, que és secret, és el dret bàsic sobre el qual recau l’exercici de la teva llibertat sindical. Per això diem que hem estat SEMPRE NECESSARIS i ARA ESSENCIALS EN LA LLUITA PER LA RECUPERACIÓ.ARA ESSENCIALS PER:
     RECUPERAR
 • El 100% de retribucions a tot el personal: salaris, productivitat, fons d’acció social...
 • Les pagues del 2012, 2013 i 2014.
 • Hores d’assumptes propis de lliure disposició.
 • El 100% del sou en els casos d’IT.
 • La reducció d’un terç durant el primer any i el 100% del sou en cas de naixement de fill/filla.
 • Ampliació de la reserva de places per a les treballadores i treballadors amb  discapacitació

     IMPLEMENTAR
 • Concursos de provisió de places. No és tolerable que després d’un grapat d’anys una bona part de la plantilla estigui contractada en règim d’interinitat, per la qual cosa és prioritari donar estabilitat laboral a les treballadores i treballadors al nostre  departament, optant per una provisió de llocs de treball que permeti tant al personal indefinit com interí concursar obertament a les places vacants, obviant la convocatòria prèvia d’un concurs de trasllats exclusiu per al personal amb contracte indefinit. Ens marquem com a objectiu prioritari aconseguir que el departament convoqui totes les places actualment en règim d’interinitat.
 • La cobertura de les places vacants per baixes de llarga durada i jubilacions.
 • Una formació de qualitat, que s’ajusti a les necessitats reals de la plantilla. La formació ha de ser l’eina principal per facilitar la promoció i el perfeccionament professional i personal dels treballadores/res del nostre departament. Exercici del dret d’accés a la formació (40 hores) de TOT EL PERSONAL, especialment als col.lectius que per la naturalesa del seu lloc de treball poden tenir més dificultat per assistir als cursos, sense diferències per categories. Incloure les ACTIC (Acreditació de  Competències en Tecnologia de la Informació i Comunicació) en els plans  de formació del departament.

     ASSEGURAR
 • Que les normes de seguretat siguin efectives i reals a totes les  dependències.
 • La formació a tot el personal per poder detectar i actuar en les situacions de risc.
 • Que el material, els espais i el mobiliari estigui adequat a les disposicions
  en matèria de seguretat i salut laboral.
 • Els canvis de lloc de treball a causa de problemes específics de salut que
  puguin presentar els treballadors i treballadores.
 • Igual que en el cas dels funcionaris, el personal laboral del Departament ha de percebre els triennis corresponents a tots els serveis prestats a  l’administració pública, al marge de quina hagi estat la vinculació del treballador/ra.

Què pretenem? 

Defensar els nostres drets des d’una perspectiva nacional i de classe i amb la garantia que seran protegits amb tots els mitjans necessaris és el compromís del nostre sindicat, SAC (Sindicat de l’Administració de Catalunya), on s’integren les treballadores i els treballadors de les administracions de Catalunya.

Aboquem tots els nostres esforços en un model de lluita de qui treballa a les administracions dintre de les aspiracions conjuntes de tothom, per així poder assolir una promoció real del benestar a què la classe treballadora té dret i plantar cara als atacs del neoliberalisme econòmic i de la globalització, que fins ara només mostra els seus aspectes més negatius: desregulació, pèrdua de garanties, precarietat, subcontractació, segmentació de les formes de prestació del treball, sinistralitat laboral…

Creiem fermament que la promoció dels interessos dels treballadors i de les treballadores passa per la millora de totes les condicions que ens afecten com a ciutadans: ensenyament, sanitat, prestacions socials, cultura, infrastructures, integració, igualtat de gènere…

És per això que lluitem perquè el sindicat esdevingui una eina de construcció nacional i social. Així doncs, la lluita sindical ha de consistir no solament en accions en l’àmbit laboral, sinó també en tots els àmbits que ens afecten com usuaris i com a ciutadans.

Entenem que cal una força sindical i de classe forta dins del món del treball català, i en el nostre cas, en l’àmbit de les administracions de Catalunya. Cal un sindicalisme que no obeeixi consignes centralistes i a l’hora d’emprendre accions, un marc sociolaboral propi que no menystingui la problemàtica del conjunt de la classe treballadora.

El sindicalisme segueix sent necessari i hem de saber trobar la resposta adequada i contundent a les creixents desigualtats en les condicions de treball, la precarització, la marginació, l’alta sinistralitat, l’atur, la indefensió o la sobreexplotació. 

Una de les reivindicacions irrenunciables del nostre sindicat és un marc català de relacions laborals i de prestacions socials que permeti dotar-nos de legislació pròpia i de polítiques de decisió i no només de gestió. Entenem que Catalunya ha de disposar de sobirania plena en matèria de relacions laborals, d’un Estatut dels treballadors català, d’un Estatut català de la Funció Pública, d’un sistema propi de prevenció de riscos laborals… Cal que el fet diferencial català es concreti també en el món del treball.

dijous, 30 d’abril de 2015

1 DE MAIG 2015 - CONTRA LES RETALLADES


1 DE MAIG 2015
CONTRA LES RETALLADES
LA REFORMA LABORAL I LES IMPOSICIONS
PELS DRETS LABORALS I SOCIALS
PER UN REPARTIMENT MÉS JUST DE LA RIQUESA, VINE, EL FUTUR DEPÈN DE NOSALTRES

                       

MANIFESTACIONS:
Barcelona:  11,30h. Rda Sant Pere/Pg de Gràcia
Girona:       12h. Pl. Independència
Lleida:        12h. Pl. del Treball
Tarragona: 19h. Pl. Imperial Tarraco

divendres, 6 de març de 2015

8 de març dia de la Dona Treballadora

L'opció del capitalisme en crisi: la feminització de tenir cura

La divisió sexual de la feina es funcional al sistema econòmic dominant i, per tant, no desapareix amb la incorporació de les dones al mercat laboral. Per contra, persisteix i s'aprofundeix, llavors permet la reproducció de la mà d'obra en les millors condicions per ser explotada pel capital. El cost d'aquesta reproducció es fa invisible i es transfereix a l'àmbit familiar, més concretament a les dones del nucli familiar, que faran la feina domèstica i serveis gratuïts dels que en depèn la població treballadora.

El conflicte que vivim entre vida familiar i laboral és d'una gran transcendència per les dones de la classe obrera, doncs l'assignació tradicional de rols i identitats de gènere farà en primer lloc, que la nostra incorporació al mercat de treball sigui en condicions d'una mà d'obra més barata i flexible, que li resulti molt funcional al capitalisme què aquella incorporació es faci en condicions de màxima vulnerabilitat i, en segon lloc, que les mateixes treballadores assumim els costos físics, psíquics i econòmics de substitució de la feina productiva, derivats de la nostra incorporació laboral.

Mentrestant la burgesia resol els problemes de conciliació mitjançant altres dones, pagant -malament- un ajut domèstic què està netament feminitzat, en el cas de les treballadores, les decisions sobre la nostra incorporació a la feina assalariada es troben altament determinades per les circumstàncies familiars. Abocades a la feina a mitja jornada o l'abandonament de la feina en el moment que no sigui possible compatibilitzar la vida laboral amb la familiar, en algun moment, ens trobem davant d'aquesta tessitura.

Les xifres son eloqüents per sí soles. El 97,70% de les dones tenen un contracte a temps parcial i el segon motiu d'aquesta decisió és per atendre la cura de nens o d'adults malalts, incapacitats o grans. Treballar a mitja jornada és per les dones l'única forma de conciliar la vida familiar amb la laboral. Per contra, el temps parcial en el 2,30% dels homes està determinat per les responsabilitats familiars. Les excedències per cura de fills o la distribució del temps que homes i dones destinen a tasques domèstiques o d'atenció familiar son també indicadors clars de que la cura està feminitzada.

Tant al començament com al final de la vida, l'ésser humà depèn del recolzament d'altres persones, i en la manera de producció capitalista aquestes tasques han tingut sempre cara de dona.

El capitalisme en crisi necessita què els recursos públics, les poques i escasses infraestructures de conciliació com a guarderies, centres d'atenció a persones dependents, serveis d'assistència domiciliaria, centres de dia per a gent gran, residències, etcètera., desapareguin. Escassetat de recursos públics i oferta privada on el capitalisme parasitari apropiant-se d'aquest serveis, els presta a qui els pugui pagar. No pot entrar en les prioritats dels gestors dels interessos de l'oligarquia fer polítiques i invertir recursos per que les treballadores conciliem feina i família. Per al poble treballador i per les dones de la classe obrera, si no podem pagar guarderies, o centres especialitzats amb els nostres minvants sous, assumirem aquestes tasques de cura de familiars en exclusiva , en un constant i quasi impossible equilibri amb el mon laboral.

Les treballadores únicament podem esperar del moribund i decrèpit sistema que aprofundeixi en la nostra doble dependència familiar tant com cuidadores com  marginades de la feina assalariada. És d'aquesta manera què se'ns tanca en un cercle viciós. No ens podem permetre no treballar, però tampoc podem pagar aquest serveis de guarderies o residències. Ens trobem permanentment qüestionades i els sentiments de culpa fruit de l'incompliment  de les expectatives socials del nostre rol de cuidadores no són aliens a les nostres vides.

El futur que ens ofereixen les classes dominants és la desatenció a les persones dependents i fer-nos cada dia més esclaves. La resposta de les dones treballadores és la de dir prou i la d'incorporar-nos a la lluita conscient per enderrocar al capitalisme i extingir el patriarcat.      

Text de Lola Jiménez López

Traduït per SAC/DONA