divendres, 13 de novembre del 2015

el full del SAC: On serem?

On serem?

Tot seguit farem un petit relat d’una altra estafa que s’està duent a terme en contra del nostre col·lectiu, els empleats públics de la Generalitat de Catalunya, que, com ja sabeu, som els culpables de tots els mals de la nostra societat i, per tant, hem de pagar pels nostres pecats.

Recapitulem: com és ben conegut la Generalitat de Catalunya s’ha estat malvenent el patrimoni a diverses empreses especialitzades, com per exemple Axa Real Estate, una empresa del Grup Axa. Aquesta venda de patrimoni ha provocat que la Generalitat sigui la llogatera d’uns centres dels quals, fins fa poc, n’era la propietària; el problema és que aquest lloguer s’acabarà tard o d’hora, atès que els nous propietaris volen donar un altre ús a aquests immobles. Així doncs, uns quants companys i companyes (entre 2.000 i 3.000) s’hauran de reubicar. D’aquí va sorgir la “gran idea” de la “ciutat dels funcionaris”, però on es pot ubicar aquesta “ciutat”? Al centre de Barcelona i així afavorir els treballadors que viuen a altres municipis i es desplacen amb “l’eficient i puntual” transport públic? Òbviament no. Ès millor anar a l’extraradi, a la Zona Franca, encara que no hi hagi el transport públic necessari per a assegurar l’arribada dels treballadors... ja s’espavilaran, deurien pensar els mateixos que aniran en cotxe oficial. En resum, els funcionaris que tinguin aquesta “sort” trigaran, de mitjana, mitja hora més a arribar al centre de treball situat a la “ciutat dels funcionaris”, i el temps són diners; així doncs, una retallada més.Però no ens desviem del relat. Al mes de maig, de forma discrecional, l’empresa Fira 2000, empresa participada per la Generalitat que tenia com a president el Sr. Salvador Estapé (DG de Patrimoni), va vendre un solar situat al voltant del passeig de la Zona Franca a l’empresa Zumarán inversiones (potser aquest nom no us diu res, però si us diem que aquesta empresa pertany al Grup Axa la cosa comença a lligar, no?).

Un mes més tard, al juny, el DG de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’expedient de contractació pel sistema de concurs públic per a l’arrendament d’un immoble en construcció o en projecte, amb una durada de vint anys. Vosaltres pensareu, de forma ingènua, que el millor era obrir el concurs a tota la ciutat de Barcelona per a tenir més licitadors, no és així? ERROR! L’immoble havia d’estar situat al voltant del passeig de la Zona Franca i tenir unes característiques molt similars al que Fira 2000 va vendre, un mes abans, a Zumarán Inversiones.

Per a acabar-ho d’adobar, amics i amigues, per la RESOLUCIÓ ECO/1840/2015, de 4 d'agost, s’adjudicava aquest suculent i prolífic negoci a l’empresa Zumarán Inversiones, l’única empresa, és clar, que es va poder presentar perquè era l’única que complia els requisits!!!!

Així doncs, a la vista de totes aquestes irregularitats, exigim al Govern de Catalunya que anul·li tots els expedients, actuacions i grups de treball relacionats amb aquesta estafa. A més, exigim que, en el futur, si s’ha de reubicar centres de treball, es tingui en compte les necessitats dels funcionaris i funcionàries que hi treballen; ja ens han exprimit prou per a què, a sobre, haguem de pagar els tripijocs d’uns quants.

Salut!

PS: com a curiositat us direm que el lloc de DG de Patrimoni està vacant des de setembre. Entenem que l’empresa privada paga més i millor.