dijous, 11 d’octubre del 2012

el full del SAC : COSES DELS TEMPS ( QUE CORREN)    COSES DELS TEMPS ( QUE CORREN)

A punt d’encetar la primavera, amb el capteniment habitual del govern dels millors per estigmatitzar davant l’opinió pública els treballadors de l’Administració, la llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya va suspendre el complement per arribar al 100% de les retribucions en cas de baixa per malaltia.
Posteriorment, ja en ple estiu, en un intent, potser inútil, d’aturar l’arribada dels homes de negre a Madrid, el RDL 20/2012 de 13 de juliol, va suspendre tots els acords i convenis pels quals es complementen les retribucions dels treballadors de l’Administració en situació d’IT a partir del 15 d’octubre; no obstant el perjudici econòmic per als treballadors, el RDL marca uns topalls mínims i màxims per aplicar complements a les prestacions de la seguretat social.
El nostre Govern, que havia establert uns mínims, tot just entrar a la tardor, ha hagut de rectificar i finalment, el decret llei 2/2012 de 25 de setembre, publicat al DOGC 6221, estableix el següent: 

BAIXA IT / CONTINGÈNCIES COMUNES
Accidents no laborals i malalties comunes
Del dia 1 al 3            Complement fins el 50% de les retribucions del mes anterior a la data d’inici de la IT
Del dia 4 al 20          Complement fins el 75% de les retribucions del mes anterior a la data d’inici de la IT
A partir del dia 21     Complement fins el 100% de les retribucions del mes anterior a la data d’inici de la IT
BAIXA IT / CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS
Accidents de treball i malalties professionals
Des del dia 1             Complement fins el 100% de les retribucions del mes anterior a la data d’inici de la IT
SUPÒSITS EXCEPCIONALS A CATALUNYA: IT EN SITUACIÓ D’EMBARÀS/ IT DERIVADA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
Complement fins el 100% de les retribucions del mes anterior a la data d’inici de la IT des del dia 1.
SUPÒSITS EXCEPCIONALS SEGONS MADRID: HOSPITALITZACIÓ/ INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA.  A Catalunya: pendent “negociació"Per més aclariment, truqueu-nos al sindicat, al company Manel Perez  tel. 93 507 55 64